Deze  website  en  alle  onderdelen  daarvan  zijn  eigendom  van  Kattenoppas  Almere.  Het  is  niet  toegestaan  om  de  site  of  delen  daarvan openbaar  te  maken,  te kopiëren  of  op  te  slaan  zonder  uitdrukkelijke  schriftelijke  toestemming  van  Kattenoppas  Almere.  Deze  toestemming  is niet   nodig   voor   persoonlijk,   niet-commercieel   gebruik.   De   informatie   op   deze   site   wordt   door   ons   met   de   grootst  mogelijke   zorg samengesteld.  Desondanks  is  het  mogelijk  dat  informatie  die  op  de  site  wordt  gepubliceerd  onvolledig  en/of  onjuist  is.  De  informatie  op  de site   wordt   regelmatig   aangevuld   en/of aangepast. Kattenoppas  Almere   behoudt   zich   het   recht   voor   om   eventuele   wijzigingen   met onmiddellijke  ingang  en  zonder  enige  kennisgeving  door  te  voeren.  Hoewel  alles  in  het  werk  wordt  gesteld  om  misbruik  te  voorkomen,  zijn wij  niet  aansprakelijk  voor  informatie  en/of  berichten  die  door  gebruikers  via  internet  verzonden  worden.  Kattenoppas  Almere  sluit  alle aansprakelijkheid  uit  voor  enigerlei  directe  of  indirecte  schade,  van  welke  aard  dan  ook,  die  voortvloeit  uit  of  in  enig  opzicht  verband  houdt met de website.