Artikel 1 – Definities.
1.1 Opdrachtnemer: Kattenoppas Almere
1.2 Opdrachtgever: bezitter van de huisdieren.
1.3 Opdracht: het verzorgen van/oppassen op de huisdieren van opdrachtgever tijdens afwezigheid/vakantie op het huisadres van opdrachtgever.

Artikel 2 –Persoonsgegevens.
Zie ons Privacy statement

Artikel 3 – Omgang met sleutels.
3.1 Er wordt zeer zorgvuldig omgegaan met de sleutels. Sleutels dienen zonder herkenningspunten (labels e.d.) aangeleverd te worden, zodat deze  bij eventueel verlies niet naar uw woonadres kunnen leiden. 
3.2 Opdrachtnemer zal de sleutels nooit ter beschikking stellen aan derden, anders dan de medewerkers van opdrachtnemer. Bij onverhoopt  verlies wordt contact opgenomen met opdrachtgever. 

Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtnemer.
4.1 Kattenoppas Almere is niet aan te merken als eigenaar van het huisdier. Kattenoppas Almere is door eenmalige ondertekening van de  overeenkomst, gemachtigd om tijdens alle oppasperiodes het huisdier te verzorgen.
4.2 Verzorging van planten en andere zaken in de woning zal geschieden naar best mogelijk kunnen van Kattenoppas Almere. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan aan planten of andere zaken in de woning gedurende de opdrachtperiode. 
4.3 Bij ziekte of overlijden van uw huisdier of inschakeling van een dierenarts, neemt Kattenoppas Almere contact op met de opdrachtgever of  zijn/haar contactpersoon. Wanneer de opdrachtgever/contactpersoon niet direct bereikbaar is, heeft Kattenoppas Almere het recht te handelen naar eigen goedvinden.
4.4 Kattenoppas Almere zal alles doen wat in haar macht ligt, om op de afgesproken dagen voor de huisdierenverzorging/oppas, ingeval van ziekte  o.i.d. voor vervanging te zorgen. Indien dit door ernstige omstandigheden niet mogelijk is, zal Kattenoppas Almere er voor zorgen dat  opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte gebracht wordt van de situatie.
4.5 Kattenoppas Almere is niet aansprakelijk voor schade aan kooi, kattenbak, vissenkom etc. of andere zaken in de woning, tenzij nalatigheid van  Kattenoppas Almere aantoonbaar is. 

Artikel 5 - Rechten en plichten opdrachtgever.
5.1 Opdrachtgever (eigenaar van de huisdieren) geeft Kattenoppas Almere toestemming om het huis d.m.v. een sleutel te betreden.
5.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat het dier(en) jaarlijks de juiste entingen ontvangt (is geen verplichting wel een advies) en vrij is van vlooien en ongedierte.
5.3 Opdrachtgever machtigt Kattenoppas Almere, om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer Kattenoppas Almere dit  nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk ter beoordeling van de zorgverlener, eerst contact met opdrachtgever worden gezocht.
5.4 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat al het benodigde voer en overige benodigdheden, die nodig zijn om uw dier(en) optimaal te kunnen  verzorgen, ruimschoots in uw woning aanwezig zijn voordat u uw woning verlaat.
5.5 Opdrachtgever dient latere terugkomst van vakantie/vertragingen, zo spoedig mogelijk telefonisch te melden bij Kattenoppas Almere, zodat zij  de verzorging/oppas voort kunnen zetten. De opdrachtperiode wordt dan automatisch verlengd. De meerkosten zullen achteraf in rekening  worden gebracht.
5.6 Indien opdrachtgever onverhoopt eerder terugkeert, wordt door opdrachtnemer geen restitutie van niet genoten zorgdagen verleend.
5.7 Voor een goede verzorging van huis en dier verzoeken wij u uw huis schoon op te leveren en dier en huis moeten ongediertevrij zijn. 

Artikel 6 – Aansprakelijkheidstelling.
6.1 Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor het huisdier(en)/woning.
6.2 Kattenoppas Almere is niet aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever.
6.3 Opdrachtgever dient een inboedelverzekering te hebben en W.A. verzekerd te zijn.

Artikel 7 – Betaling/annulering.
7.1 Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% BTW.
7.2 De vergoeding voor de diensten geleverd door opdrachtnemer dient in zijn geheel vooraf te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.
7.3 Annuleren is kosteloos mogelijk tot 14 dagen voor aanvangsdatum, dit dient schriftelijk/per email gemeld te worden. Binnen 14 dagen voor  aanvangsdatum van de oppas zijn wij genoodzaakt u 50% van het totaalbedrag van de verzorgingskosten in rekening te brengen. Annuleert u op de dag dat de  oppas moet beginnen, dan brengen wij u het totale bedrag in rekening.
7.4 De nabetaling van extra kosten of diensten moet contant worden afgerekend bij de sleutelteruggave of worden overgemaakt. De factuur wordt  klaargelegd op de laatste oppasdag. 
7.5 Als regel geldt dat de gehele boekingsperiode berekend wordt, ook als u onverwachts eerder terugkomt.
7.6 Voor 1ste en 2de kerstdag en 1 januari, hanteren wij 50% toeslag.