Disclaimer

Deze   website   en   alle   onderdelen   daarvan   zijn   eigendom   van   Kattenoppas   Almere.   Het   is   niet   toegestaan   om   de   site   of   delen   daarvan openbaar   te   maken,   te   kopiëren   of   op   te   slaan   zonder   uitdrukkelijke   schriftelijke   toestemming   van   Kattenoppas   Almere.   Deze   toestemming   is niet    nodig    voor    persoonlijk,    niet-commercieel    gebruik.    De    informatie    op    deze    site    wordt    door    ons    met    de    grootst    mogelijke    zorg samengesteld.   Desondanks   is   het   mogelijk   dat   informatie   die   op   de   site   wordt   gepubliceerd   onvolledig   en/of   onjuist   is.   De   informatie   op   de site    wordt    regelmatig    aangevuld    en/of    aangepast.    Kattenoppas    Almere    behoudt    zich    het    recht    voor    om    eventuele    wijzigingen    met onmiddellijke   ingang   en   zonder   enige   kennisgeving   door   te   voeren.   Hoewel   alles   in   het   werk   wordt   gesteld   om   misbruik   te   voorkomen,   zijn wij   niet   aansprakelijk   voor   informatie   en/of   berichten   die   door   gebruikers   via   internet   verzonden   worden.   Kattenoppas   Almere   sluit   alle aansprakelijkheid   uit   voor   enigerlei   directe   of   indirecte   schade,   van   welke   aard   dan   ook,   die   voortvloeit   uit   of   in   enig   opzicht   verband   houdt met de website.
Er is geen stilte knop op een kat die diner wilt
©2019 Kattenoppas Almere - alle rechten voorbehouden Kattenoppas Almere

Disclaimer

Deze    website    en    alle    onderdelen    daarvan    zijn    eigendom    van Kattenoppas   Almere.   Het   is   niet   toegestaan   om   de   site   of   delen daarvan   openbaar   te   maken,   te   kopiëren   of   op   te   slaan   zonder uitdrukkelijke   schriftelijke   toestemming   van   Kattenoppas   Almere. Deze   toestemming   is   niet   nodig   voor   persoonlijk,   niet-commercieel gebruik.   De   informatie   op   deze   site   wordt   door   ons   met   de   grootst mogelijke    zorg    samengesteld.    Desondanks    is    het    mogelijk    dat informatie    die    op    de    site    wordt    gepubliceerd    onvolledig    en/of onjuist   is.   De   informatie   op   de   site   wordt   regelmatig   aangevuld en/of   aangepast.   Kattenoppas   Almere   behoudt   zich   het   recht   voor om    eventuele    wijzigingen    met    onmiddellijke    ingang    en    zonder enige   kennisgeving   door   te   voeren.   Hoewel   alles   in   het   werk   wordt gesteld   om   misbruik   te   voorkomen,   zijn   wij   niet   aansprakelijk   voor informatie     en/of     berichten     die     door     gebruikers     via     internet verzonden   worden.   Kattenoppas   Almere   sluit   alle   aansprakelijkheid uit   voor   enigerlei   directe   of   indirecte   schade,   van   welke   aard   dan ook,   die   voortvloeit   uit   of   in   enig   opzicht   verband   houdt   met   de website.